GOMEX - Prijava za posao

Upitnik za posao

  • Potvrđujem da sam upoznat sa Obaveštenjem o obradi i zaštiti podataka o lličnosti.
    Dozvoljavam obradu ličnih podataka prema uputstvu.
    Potvrđujem da su uneti podaci moji i da se prijavljujem za oglašenu poziciju na portalu.

Zbog tehničkih problema, prijava trenutno funkcioniše samo preko "Mozilla Firefox" browser-a i mobilnog telefona.


Ukoliko imate problema sa prijavom pozovite broj telefona: 062/247-316.


Hvala na strpljenju i razumevanju!